Landelijk Centrum voor Evangelisatie "Paus Franciscus"

(…) om te evangeliseren is het dus nodig zich open te stellen voor de horizon van Gods Geest, zonder vrees voor wat Hij ons zal vragen en waarheen Hij ons zal leiden. Vertrouwen wij ons aan Hem toe! Hij zal ons in staat stellen ons geloof te beleven en ervan te getuigen en Hij zal het hart verlichten van degenen die wij ontmoeten”.
Paus Franciscus, Catechese tijdens Algemene Audiëntie, Rome, 22 mei 2013

Missie

Ons Centrum wil geloofsgemeenschappen en individuen toerusten voor de verkondiging van het Evangelie.

Visie

Moge de Blijde Boodschap in Nederland overal en effectief verkondigd worden!

Doelstellingen

  1. Het Centrum biedt jaarlijks een rijk assortiment cursussen en lezingen aan die gericht zijn op evangelisatie;
  2. Het Centrum stelt middelen beschikbaar, waaronder een website en uitgaven,
  3. Het Centrum bevordert het onderlinge contact tussen mensen die zich graag willen inzetten voor de evangelisatie;
  4. Het Centrum biedt zijn gebouw aan als toerustingplaats voor de evangelisatie;
  5. Het Centrum besteedt bijzondere aandacht aan de parochiële evangelisatie.