Landelijk Centrum voor Evangelisatie "Paus Franciscus"

Adviesgroep

Het beleid van het Landelijk Centrum voor Evangelisatie ‘Paus Franciscus’ wordt mede gestalte gegeven door de Adviesgroep. Daarin zitten momenteel vijf personen uit verschillende delen van Nederland die allemaal actief zijn binnen de rooms-katholiek Kerk en affiniteit hebben met evangelisatie. De adviesgroep komt drie keer per jaar bij elkaar om te vergaderen. Op dit moment maken de volgende personen daarvan deel uit:

  • Mw. M. Heijs-Niessen
  • Dhr. T. Schilling
  • Dhr. B. van Iperen
  • Dhr. R. Lamers, di.
  • Pastoor H. Spiertz

Paus Franciscus is ons voorbeeld, geïnspireerd door de grote heilige Franciscus van Assisi!

“Altijd getuigen, desnoods met woorden”
H. Franciscus van Assisi